X5MGC

github
  Admin September 1st, 2021 at 03:36 pm

  手机已无法正常充电...

  Admin July 1st, 2021 at 07:34 pm

  新本子用的很舒服,就是肾有点疼

  Admin April 18th, 2021 at 10:36 am

  因为无聊啊

  Admin April 16th, 2021 at 08:41 am

  想成为你的一部分,我原本只是这样打算的 ,但是却在不知不觉间 想成为你的全部。
  ——北川理惠《三行情书》

  Admin April 12th, 2021 at 12:15 am

  @(hehe)

Contact information

About me

 • 来自东部的一个小城市,个性不张扬,讨厌随波逐流。

召唤看板娘